Over Labonovum

Je toekomstige gezondheid ligt in jouw handen. Onze innovaties op preventieve gezondheid dragen bij aan vernieuwing van de gezondheidszorg. Labonovum heeft innoverende technologie om gezondheidsrisico’s en welvaartsziekten vroegtijdig op te sporen, te voorspellen en helpen te voorkomen.

Onze focus ligt op welvaartsziekten, die kunnen worden voorkomen en een risico zijn voor onze gezondheid. Wij bieden een uniek en persoonlijk inzicht, motivatie en keuze op gebied van voeding, dieet, beweging, ontspanning, slaap of stress. Door duurzame leefstijlverbetering, kunnen wij  gezond, vitaal en lang mogelijk leven en de overbelasting van het gezondheidszorgsysteem reduceren.

Een team van medisch specialisten en data scientists werken nauw samen om preventief gezondheidsrisico’s en welvaartsziekten te voorkomen. Met innovatieve laboratoriumdiagnostiek en algoritmes combineren wij voeding, beweging, levensstijl en erfelijke aanleg tot een persoonlijk gezondheids- en leefstijlplan. Middels machine learning en Artificial Intelligence (AI) hebben wij hierbij voorspellend vermogen inzake gezondheidsrisico’s ontwikkeld.

Preventieve gezondheid op basis van AI

Momenteel kunnen wearables beweging, slaap, hartslag, lichaamstemperatuur of vitamine D-spiegel meten. De oplossingen van Labonovum verbindt echter laboratoriumdiagnostiek met wetenschappelijke publicaties in meerdere echte gezondheids- en ziekteresultaten en het vermogen om de toekomstige gezondheid op persoonlijk niveau te voorspellen.

Dit is de volgende generatie in preventieve gezondheid. Op basis van deze inzichten kan Labonovum de ontwikkeling van het ziekterisico in een vroeg stadium voorspellen en ons helpen om op tijd preventieve acties te nemen.

Persoonlijke benadering

In een persoonlijk gezondheids- en leefstijlplan wordt concreet en praktisch advies gegeven. Dit plan wordt in een eConsult toegelicht door een team van artsen een leefstijl deskundigen. Wij bieden persoonlijke ondersteuning en begeleiding.

Wij faciliteren regie over je gezondheid, op basis van de juiste en betrouwbare informatie en vooral motivatie voor duurzame leefstijlverbetering op lange termijn. Met als doel een zo gezond, vitaal en lang mogelijk leven.

Unieke oplossingen

Met de Hem-Col bloedcollectiebuis, zijn 18 bloedwaarden (biomarkers) testen uit slechts circa 6 grote druppels vingerprik bloed mogelijk;

De Hem-Col buis is voorzien van een unieke en geheime bewaarvloeistof die de bloedcellen vijf dagen in leven houdt. Dit maakt een thuisafname door consumenten mogelijk, gevolgd door het versturen per post naar ons eigen lab binnen een periode van vijf dagen;

De Hem-Col buis is de enige bloedafnamebuis ter wereld, die gevalideerd en goedgekeurd is voor verzending via luchtpost. Dit biedt schaalvoordelen bij de internationale uitrol van onze diensten en oplossingen.

Het Ser-Col bloedcollectie device maakt het mogelijk om grote populatie studies te doen in landen waar minder of geen laboratorium infrastructuur aanwezig is. In de infectieserologie is wetenschappelijk aangetoond, dat een bloedmonster tot een jaar houdbaar is middels een Ser-Col bloedafname.

Wetenschappers geven aan dat het DNA-collectie systeem van Labonovum, in de praktijk de hoogste opbrengst van DNA in het wangslijmvlies sample biedt ten opzichte van alle wereldwijd beschikbare alternatieven.

    Heeft u nog vragen?