Wetenschappelijke Publicatie Hem-Col in BMC Health Services Research:

Universiteit Twente deed samen met Jeroen Bosch Ziekenhuis een onderzoek naar de maatschappelijke impact van het implementeren van een thuis bloedafname methodiek voor patiënten in de chronische zorg: patiëntvoorkeuren en kostenimpact.

Graag delen wij deze nieuwe Hem-Col publicatie waarin de eerste ervaringen van chronische zorgpatiënten met venapunctie en hun verwachtingen van een thuis bloedafname methodiek, en beoordeelt vervolgens de impact op de maatschappelijke kosten van de implementatie van een dergelijke oplossing in de huidige praktijk.

Achtergrond

Diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, chronische nieraandoeningen en schildklieraandoeningen zijn chronische ziekten die regelmatig moeten worden gecontroleerd door middel van bloedonderzoek. Dit artikel onderzoekt eerst de ervaringen van chronische zorgpatiënten met venapunctie en hun verwachtingen van een apparaat voor bloedafname thuis, en beoordeelt vervolgens de impact op de maatschappelijke kosten van het implementeren van een dergelijk apparaat in de huidige praktijk.

Methoden

Er is een online-enquête verspreid onder chronische zorgpatiënten om inzicht te krijgen in hun ervaring met bloedafname in de huidige praktijk en hun verwachtingen van een bloedafnameapparaat voor thuisgebruik. De onderzoeksresultaten werden gebruikt als invoerparameters in een monte-carlo-analyse op patiëntniveau, ontwikkeld om een ​​hypothetisch cohort van Nederlandse chronisch zieke patiënten te vertegenwoordigen om de impact op maatschappelijke kosten in vergelijking met gebruikelijke zorg te onderzoeken.

Resultaten

In totaal hebben 1311 patiënten meegedaan aan het onderzoek, waarvan 31% de tijdsbesteding aan een afspraak voor veneuze bloedafname als belastend ervaart. Van alle respondenten geeft 71% er de voorkeur aan om thuis een apparaat voor bloedafname te gebruiken om hun chronische ziekte te controleren. Uit de kostenanalyse bleek dat het implementeren van een apparaat voor bloedafname thuis de kosten van bloedafname zelf met € 27,25 per patiënt per jaar verhoogt, maar de totale maatschappelijke kosten met € 24,86 per patiënt per jaar verlaagt, voornamelijk door het beperken van productiviteitsverlies.

Conclusies

Patiënten ervaren een bloedafnameapparaat thuis als gebruiksvriendelijker dan veneuze bloedafname op locatie. Lange wachttijden en drukke locaties kunnen worden vermeden door gebruik te maken van een bloedafnameapparaat voor thuisgebruik. Het implementeren van een dergelijk apparaat is waarschijnlijk kostenbesparend, omdat wordt verwacht dat het de maatschappelijke kosten zal verlagen.

Lees hier het hele artikel

    Heeft u nog vragen?